Voor inwoners van Dordrecht, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, wordt voor WaST in 2022 geen eigen bijdrage gevraagd. In 2023 geldt mogelijk wel een minimale eigen bijdrage. Mocht dit voor WaST gaan gelden, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.